Kérem, hogy a weblapon kínált szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi jogi nyilatkozatot!

Felhasználó a www.juliannasecrets.eu oldalára való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A szolgáltatás igénybevétele (előleg és/vagy a szolgáltatás ellenértékének teljes megfizetése) azt is jelenti, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a jelen Jogi Nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette, és azzal egyetért.

A szolgáltatást nyújtó minden tudásával azon van, hogy a szolgáltatás igénybevevője számára a szolgáltatást a megfelelő eredménnyel nyújtsa.

Ennek ellenére a szolgáltatás nyújtója sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot az elérni kívánt eredmény bekövetkezéséért.

A szolgáltatás igénybevevője kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe, amely olyan természetű, hogy a kívánt eredmény és a szolgáltatás közötti ok okozati összefüggés nem bizonyítható.

A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait, az életére vonatkozó személyes információkat közölhet a szolgáltatás nyújtójával. Ezeket az adatokat és információkat a szolgáltatás igénybevevője saját elhatározásából önként adja át. A személyes adatok, információk átadásával a szolgáltatást igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatást nyújtó az ügylet jellege által meghatározott célból azokat kezelje. A szolgáltatás nyújtója a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatást nyújtásához használja fel, és azokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A szolgáltatást igénybevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértéke arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatás a kívánt eredményt nem érte el, nem jár vissza a szolgáltatást igénybevevőnek.

A szolgáltatást nyújtó nem tartozik felelősséggel semmilyen elmaradt eseményért, haszonért, eredményért, amelyet a szolgáltatás igénybevevője a szolgáltatástól elvárt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatás nyújtójával szembeni nyilvános, jogsértő kijelentések használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A szolgáltatás nyújtója minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A honlapon felhasznált hírek, cikkek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, tehát tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Szolgáltató javára bejegyzett domain név.
A jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló név, illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szolgáltató jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szolgáltató jogi lépések megtételére kényszerül.

Online | Telefonos jóslás | Garancia | Jogi nyilatkozat | Elküldöm ismerősömnek
2009 Minden jog fenntartva Julianna Spirituális Szalon.